Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Avtalte oppsigelsesbestemmelser

Siden det etter arbeidsmiljølovens bestemmelser ikke stilles andre krav til arbeidstakers oppsigelse enn at den skal være skriftlig, vil det være anledning til å avtale mer utfyllende regler for hva som skal gjelde ved oppsigelse fra arbeidstakers side.
 
Ved avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker må det også ses hen til det som eventuelt er bestemt i tariffavtale.