Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Særregler for eldre arbeidstakere

Blir en arbeidstaker som er mellom 50 og 55 år sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i virksomheten, skal oppsigelsesfristen være minst 4 måneder.

Blir en arbeidstaker som er mellom 55 og 60 år sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i virksomheten, gjelder det en oppsigelsesfrist på minst 5 måneder.

Blir en arbeidstaker som er eldre enn 60 år sagt opp etter å ha arbeidet sammenhengende minst 10 år i virksomheten, gjelder en oppsigelsesfrist på minst 6 måneder.

De nevnte aldersgrensene må foreligge på det tidspunkt oppsigelsen finner sted.
 

Ansettelsestid
Oppsigelsesfrist
I prøvetid
14 dager
Inntil 5 år
1 måned
Mellom 5 og 10 år
2 måneder
Over 10 år
3 måneder
Over 10 år ved fylte:
–          50 år
–          55 år
–          60 år
 
4 måneder
5 måneder
6 måneder