Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Endring av oppsigelsesfristen ved masseoppsigelse

NAV kan forlenge oppsigelsesfristen ved masseoppsigelse med inntil 30 dager hvis det er nødvendig for å få i stand en avtale. Forlenges oppsigelsesfristen, forskyves fratredelsestidspunktet tilsvarende.  

Oppsigelsesfristen kan ikke forlenges ut over disse 30 dagene. Forlenger NAV oppsigelsesfristen, skal det gis skriftlig melding til arbeidsgiver. Oppsigelsesfristen kan ikke forlenges av NAV hvis en virksomhet opphører som følge av en rettsavgjørelse.