Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Oppsigelsesfrister når arbeidstaker sier opp

Lovens hovedregel er at det gjelder 1 måneds oppsigelse for arbeidstaker når han sier opp sin stilling.
For arbeidstakere med lang ansettelsestid, eventuelt i kombinasjon med oppnådd alder, utvides oppsigelsesfristen (se oversikten nedenfor).

Annen oppsigelsesfrist kan være avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidstaker som har vært ansatt sammenhengende i minst 5 år hos samme arbeidsgiver har en oppsigelsesfrist på minst 2 måneder.

Arbeidstaker som har vært ansatt minst 10 år sammenhengende hos samme arbeidsgiver, har en oppsigelsesfrist på minst 3 måneder.

Oppsigelsesfristene nedenfor følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser.
 

Ansettelsestid
Oppsigelsesfrist
I prøvetid
14 dager
Inntil 5 år
1 måned
Mellom 5 og 10 år
2 måneder
Over 10 år
3 måneder
Over 10 år ved fylte:
–          50 år
–          55 år
–          60 år
 
3 måneder
3 måneder
3 måneder