Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Oppsigelsen kan kjennes ugyldig

Mener retten at oppsigelsen er usaklig, skal oppsigelsen kjennes ugyldig, hvis arbeidstaker krever det. At oppsigelsen kjennes ugyldig betyr at arbeidsforholdet anses for opprettholdt med de rettighetene det gir arbeidstaker.

Når det gjelder lønn skulle bestemmelsen innebære at arbeidstaker vil ha krav på lønn for hele perioden etter oppsigelsesfristens utløp og frem til dom ble avsagt. Departementet har imidlertid lagt til grunn at lønnskravet skal inngå som en del av erstatningsutmålingen. Lønnskrav kan dermed ikke fremmes som eget krav.