Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Krav på erstatning

Er oppsigelsen usaklig, kan arbeidstaker kreve erstatning.
 
Erstatningen fastsettes til det beløpet retten mener er rimelig under hensyn til det økonomiske tapet, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold, og omstendighetene ellers. 

Man er ikke bundet av det økonomiske tapet som er lidt. Også ikke-økonomiske forhold skal tas i betraktning. Kjennes oppsigelsen ugyldig, skal erstatningen også omfatte det lønnstapet arbeidstaker har hatt i perioden.