Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Straffansvar for arbeidsgiver

Innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og andre kan straffes for overtredelse av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 15 om opphør av arbeidsforhold er unntatt fra straffansvaret.