Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Oppsigelsesfrister under permittering

Etter at arbeidsgivers lønnspliktdager er over, kan arbeidstaker si opp sin stilling med 14 dagers varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den dagen arbeidsgiver mottar oppsigelsen.

14-dagersfristen gjelder også for arbeidstakere som er delvis permittert.

Ønsker arbeidsgiver å si opp en permittert arbeidstaker, vil de vanlige oppsigelsesreglene tre i kraft. I oppsigelsestiden vil arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntre ut oppsigelsestiden. Kan ikke arbeidstaker beskjeftiges på annen måte, er det ikke uvanlig at partene inngår sluttavtale der for eksempel arbeidstaker fritas fra arbeidsplikt for en periode.

Merk at det ikke vil være anledning til å permittere en arbeidstaker i oppsigelsestiden.