Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Etter oppsigelsen er mottatt

 
Arbeidsavtalen fortsetter å løpe i oppsigelsestiden og partenes gjensidige forpliktelser består i denne perioden. Ønsker partene å avslutte arbeidsforholdet før oppsigelsesfristen er over, må dette avtales. Skal arbeidstaker avvikle ferie eller avspasere plusstimer i oppsigelsestiden, må det planlegges.

Arbeidstaker har krav på sluttattest. Det gjelder også når arbeidsforholdet avsluttes ved avskjed. 

Klage og tvist
Mener arbeidstaker at oppsigelsen eller avskjeden er ulovlig, kan han kreve forhandlinger med arbeidsgiver innen de frister som loven setter. Når ikke arbeidstaker fram i forhandlingene med arbeidsgiver, kan han gå til søksmål mot arbeidsgiver. 

Arbeidstaker har rett til å fortsette i stillingen under forhandlinger og tvistebehandling, med mindre retten kommer til at det vil være urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under behandling av saken. 

Konkurransebegrensende avtale
Arbeidstaker har som utgangspunkt ikke noen forpliktelser overfor arbeidsgiver etter at arbeidsforholdet er avsluttet og står dermed fritt til å starte egen virksomhet eller starte i jobb hos annen arbeidsgiver. Avtale om konkurranse – eller kundeklausul kan legge begrensninger på denne friheten.