Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Tidspunkt for saklighetsvurderingen

Når domstolene vurderer sakligheten av en oppsigelse, skjer vurderingen med utgangspunkt i forholdene på oppsigelsestidspunktet.

Er grunnlaget for oppsigelsen for eksempel at arbeidstaker har misbrukt alkohol i tjenesten før oppsigelsestidspunktet, er det ikke avgjørende at vedkommende sluttet å drikke etter oppsigelsen, det vil si på det tidspunktet saken blir behandlet rettslig. 
 

Det avgjørende er altså hvordan de faktiske forholdene var på det tidspunkt arbeidstaker ble sagt opp.