Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Kan oppsigelsesfristene fravikes ved avtale?

Før en eventuell oppsigelse kan avtale om kortere oppsigelsesfrist enn en måned bare inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomheter som er bundet av tariffavtale. Arbeidstaker kan altså ikke selv inngå forhåndsavtale om kortere oppsigelsesfrist enn 1 måned.
 
Partene kan ikke ved tariffavtale eller ved avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker rettsgyldig fravike de lengre oppsigelsesfristene som gjelder ved lang sammenhengende ansettelse, før oppsigelsen har skjedd. Det gjelder også for avtaler om at oppsigelsesfristen skal være lenger når arbeidstaker sier opp enn når arbeidsgiver gjør det.

Regelen er ikke til hinder for at partene kan avtale kortere oppsigelsesfrist på eller etter oppsigelsestidspunktet.