Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Søksmål fra arbeidstaker

Blir ikke tvisten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver løst ved forhandlinger, kan arbeidstaker innen 8 uker fra forhandlingene er avsluttet reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Søksmålsfristen starter så snart forhandlingene er avsluttet. Det er ikke nødvendig at protokoll om avslutning av forhandlingene er ferdig satt og undertegnet.

Søksmålsfristen gjelder også når det ikke blir holdt forhandlinger. Fristen blir da regnet fra det tidspunktet oppsigelsen kom fram til arbeidstaker. Har arbeidstaker krevd forhandlinger med arbeidsgiver, som har avslått å forhandle, må fristen for søksmål regnes fra det tidspunktet da det ble klart at det ikke ville bli forhandlinger.

Krever arbeidstaker bare erstatning, er søksmålsfristen 6 måneder, regnet fra tidspunktet da oppsigelsen skjedde.