Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Oppsigelsesfrister når arbeidsgiver sier opp

Blir arbeidstaker sagt opp er lovens hovedregel at den ansatte har en måneds oppsigelse.
For arbeidstakere med lang ansettelsestid utvides oppsigelsesfristen, se nedenfor.

Annen oppsigelsesfrist kan være avtalt mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Det er imidlertid ikke mulighet før oppsigelse inntrer, å avtale en oppsigelsesfrist som er til ugunst for arbeidstakeren i forhold til de fristene som arbeidsmiljøloven gir, se arbeidsmiljøloven § 1-9.

Sier arbeidsgiver opp en ansatt som har arbeidet sammenhengende i virksomheten minst 5 år, har arbeidstaker rett på minst 2 måneders oppsigelsestid.

Sier arbeidsgiver opp en ansatt som har arbeidet sammenhengende i virksomheten i mer enn 10 år gjelder det en oppsigelsesfrist på minst 3 måneder.

For eldre arbeidstakere gjelder en lengre oppsigelsestid i slike tilfeller.

Ansettelsestid
Oppsigelsesfrist
I prøvetid
14 dager
Inntil 5 år
1 måned
Mellom 5 og 10 år
2 måneder
Over 10 år
3 måneder
Over 10 år ved fylte:
–          50 år
–          55 år
–          60 år
 
4 måneder
5 måneder
6 måneder