Tema

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Relaterte emner

Hva menes med masseoppsigelse?

Sies minst 10 arbeidstakere opp innenfor et tidsrom på 30 dager uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakernes forhold, skal det regnes som en masseoppsigelse. Arbeidstakere som er midlertidige ansatt omfattes også, så lenge de planlagte oppsigelsene vil få virkning for dem.

Såfremt minst 5 arbeidstakere sies opp, skal andre former for opphør av arbeidskontrakter tas med i beregningen. Formålet med denne bestemmelsen er å hindre omgåelse av reglene om masseoppsigelser, ved at arbeidsgiver for eksempel tilbyr arbeidstakerne gunstige sluttvederlagsordninger når de selv sier opp.