Tema

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Relaterte emner

Tariffavtalte sluttvederlagsordninger

Tariffavtaler kan inneholde bestemmelser om sluttvederlag. Sluttvederlag innebærer at arbeidstaker på visse vilkår kan få utbetalt et vederlag når arbeidsforholdet opphører. Det fremgår da gjerne av tariffbestemmelsene hvem som er omfattet av ordningen, for eksempel arbeidstakere som har nådd en bestemt alder alder, og i hvilke tilfeller sluttvederlaget utbetales.