Tema

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Relaterte emner

Drøftingsplikt med tillitsvalgte

Vurderer arbeidsgiver å gå til masseoppsigelse, skal han så tidlig som mulig innlede drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Begrepet tillitsvalgt er her antatt å gjelde også personer som ikke er tillitsvalgt i tariffmessig betydning. Det betyr at en hvilken som helst person kan være tillitsvalgt etter lovens bestemmelse, bare vedkommende representerer de ansatte. Drøftingene med de tillitsvalgte har ellers det formål å prøve å unngå masseoppsigelser eller å redusere antall oppsagte i størst mulig grad.

 
Merk ellers at loven kun legger opp til en drøftingsplikt for arbeidsgiver, ikke en forhandlingsplikt. Det antas at overtredelse av informasjons- og drøftingsplikten ikke vil føre til at oppsigelsen blir ugyldig. I stedet kan slik forsømmelse av drøftingsplikten telle med når det vurderes om oppsigelsen er saklig.

Drøftingene med de tillitsvalgte skal komme i gang på et så tidlig tidspunkt at de blir reelle. Arbeidstakernes tillitsvalgte kan la seg bistå av sakkyndig der det er nødvendig.