Tema

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Relaterte emner

Oppsigelsens formkrav

Når arbeidsgiver sier opp arbeidstaker, skal oppsigelsen være skriftlig og oppfylle følgende minstekrav:

  • Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger, og opplysninger om retten til å kreve søksmål.
  • I tillegg skal det opplyses om retten til å fortsette i stillingen. Det skal også opplyses om de fristene som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen.
  • Skyldes oppsigelsen arbeidsmangel, skal det også opplyses om arbeidstakers fortrinnsrett til ny stilling. Bestemmelsen betyr ikke at den enkeltes fortrinnsrett er bestemt, bare det mer generelle at arbeidstaker kan ha fortrinnsrett til ny stilling som lyses ut i virksomheten.
  • Oppsigelsen skal også inneholde opplysninger om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Kjennes oppsigelsen ugyldig som følge av at formkravene ikke er tilfredsstilt, vil det kunne føre til at arbeidstaker har rett på lønn selv om han har vært ute av arbeid i tiden etter at oppsigelsen ble gitt.

Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal enten leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse.

Oppsigelsen skal anses for å ha skjedd når oppsigelsen er kommet fram til arbeidstaker.