Tema

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Relaterte emner

Fortrinnsrett

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
Arbeidstaker som blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, kan på nærmere bestemte vilkår ha fortrinnsrett.

Oppsigelse i forbindelse med konkurs
Arbeidstaker som blir sagt opp fordi virksomheten går konkurs, kan også ha fortrinnsrett til ny ansettelse på de vilkår som følger av 
arbeidsmiljøloven § 14-2, 7. ledd.