Tema

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Relaterte emner

Når trer masseoppsigelsen i kraft?

Planlagte masseoppsigelser får tidligst virkning 30 dager etter at NAV (Arbeids- og velferdsetaten) er informert.
Arbeidstakerne trenger ikke å fratre før fristen er utløpt.

Det gjelder også arbeidstaker som har kortere oppsigelsesfrist enn 30 dager. Vedkommende trenger altså ikke fratre før de 30 dagene er gått, selv om han ellers bare ville hatt rett på 14 dagers oppsigelsesfrist.