Tema

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Relaterte emner

Arbeidsgivers opplysningsplikt

Arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelser har plikt til å gi arbeidstakernes tillitsvalgte alle relevante opplysninger, blant annet skriftlig melding om grunnene til eventuelle oppsigelser, antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt, hvilke arbeidsgrupper som normalt er sysselsatt og over hvilken periode oppsigelsene vil kunne skje.
 
Den skriftlige meldingen skal også inneholde kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp, og kriterier for å beregne eventuelle ekstraordinære sluttvederlag.
Ekstraordinære sluttvederlag er vederlag ut over lønn i oppsigelsestiden. Betegnelsen er brukt for at vederlaget ikke skal forveksles med en eventuell avtalefestet sluttvederlagsordning.

Den skriftlige meldingen skal gis tidligst mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver kaller inn til drøftinger.