Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Saklig begrunnet oppsigelse

For å være gyldig må en oppsigelse være saklig begrunnet. Innholdet i saklighetskravet er utviklet gjennom rettspraksis og endres over tid. 

Ved oppsigelser som skyldes forhold i virksomheten vil det ikke være saklig grunn til å si opp arbeidstaker hvis medarbeideren kan tilbys annet passende arbeid i virksomheten.  

Ved oppsigelser på grunn av virksomhetens forhold er det etter loven et krav om at det skal foretas en konkret interesseavveining. En interesseavveining må antagelig også legges til grunn ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.