Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Krav om skriftlig oppsigelse fra arbeidstaker

Kravet om skriftlig oppsigelse gjelder i utgangspunktet også når arbeidstaker sier opp stillingen sin.

En muntlig oppsigelse fra arbeidstaker vil likevel være gyldig og bindende overfor arbeidsgiver. Skriftlighetskravet blir derfor en ordensregel og ikke en gyldighetsregel. 

Har arbeidstaker sagt opp muntlig, kan det oppstå uenighet om oppsigelsen faktisk har skjedd. I slike tilfeller vil det være opp til arbeidstaker å bevise at arbeidsavtalen er sagt opp. Sier arbeidstaker opp muntlig kan derfor arbeidsgiver kreve en skriftlig bekreftelse på oppsigelsen.

For å unngå konlikt i etterkant, bør arbeidsgiver kreve en skriftlig oppsigelse fra arbeidstaker.