Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Arbeidstaker sier opp

 

En erklæring fra arbeidstaker om at arbeidsforholdet avsluttes skal være skriftlig. Ytterligere krav til form og innhold kan være avtalt

Har oppsigelsen kommet fram til arbeidsgiver, kan oppsigelsen normalt ikke kalles tilbake.

Oppsigelsesfristen følger av avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstaker har arbeidsplikt i oppsigelsestiden med mindre noen annet er avtalt. 

Sier arbeidstaker opp sin stilling mens vedkommende er permittert uten lønn, vil det gjelde en 14 dagers oppsigelsesfrist.