Kan jeg si opp stillingen min muntlig?

Etter arbeidsmiljøloven § 15-4 skal oppsigelse skje skriftlig. Det er et absolutt krav for arbeidsgiver, men ikke for arbeidstaker. Det betyr at arbeidstakere kan si opp stillingen sin muntlig og at en muntlig oppsigelse fra arbeidstaker vil være gyldig. For å unngå tvil om arbeidstaker faktisk har sagt opp, bør oppsigelsen fra arbeidstaker også gjøres i skriftlig form.