Kan jeg nekte å arbeide overtid?

Er du pålagt lovlig overtidsarbeid, har du i utgangspunktet plikt til å arbeide overtid.
 
Du kan likevel kreve fritak for overtid når helsemessige eller vektige sosiale grunner tilsier det, ifølge arbeidsmiljøloven § 10-6 (10). Det kan være snakk om sykdom eller skade, henting av barn i barnehage, barnepass eller andre situasjoner.
 
Har ikke arbeidstaker helsemessige eller vektige sosiale grunner for fritak fra overtidsarbeid, kan vedkommende likevel søke om fritak når andre grunner tilsier det. Arbeidsgiver plikter da å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes, eller utføres av andre.
 
Merk at ved utvidelse av tillatt overtidsarbeid enten ved tariffavtale eller ved tillatelse fra Arbeidstilsynet, må arbeidstaker i det enkelte tilfellet ha sagt seg villig til det, ifølge arbeidsmiljøloven § 10-6 (7).