Hva vil det si at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig?

Rent konkret betyr kravet at arbeidsgiver skal innrette virksomheten og organisere arbeidet på en slik måte at arbeidstakerne er sikret mot skade på liv og helse, så langt det lar seg gjennomføre rent praktisk.

Kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er et nøkkelbegrep i arbeidsmiljøloven. Begrepet er en såkalt «rettslig standard». Det betyr at innholdet i begrepet endrer seg i takt med den tekniske og sosiale utviklingen i samfunnet.
 

Om arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig må avgjøres ved å vurdere alle forhold på arbeidsplassen som kan påvirke arbeidstakerne. Viser en slik vurdering at forholdene ikke er fullt forsvarlige, må arbeidsgiver sette inn tiltak.
 
Arbeidet med arbeidsmiljøet skal være systematisk, og tiltak må settes inn slik at risikoen for skader, ulykker og sykdom ligger på et minimum.