Har man krav på lønn ved repetisjonsøvelse i militæret?

 
Som utgangspunkt har ikke arbeidstaker rett på lønn fra arbeidsgiver under fravær på grunn av militærtjeneste, med mindre det er fastsatt i vedkommendes arbeidsavtale, eller spørsmålet er regulert i tariffavtale virksomheten er bundet av.