Må fedrekvoten tas ut sammenhengende?

Fedrekvoten kan tas ut når som helst innen 3 år etter fødselen, eller omsorgsovertakelsen ved en adopsjon. Det er ikke nødvendig å ta ut fedrekvoten som en sammenhengende periode.

Far kan eventuelt ta fedrekvoten som delvis eller gradert permisjon.

 
Men hvis fedrekvoten ikke tas ut i direkte forlengelse av mors permisjon, må far søke NAV om utsettelse. Fedrekvoten kan også tas ut samtidig som mor tar ut gradert foreldrepermisjon, (opp til 50 % av valgt sats).