Hvor lenge må jeg være ansatt for å kunne bruke egenmelding?

For å kunne bruke egenmelding må du ha jobbet hos arbeidsgiveren din i minst 2 måneder, ifølge folketrygdloven § 8-24 første ledd.

Blir arbeidsforholdet avbrutt i over 2 uker, må du ha ny opptjeningstid før du kan bruke egenmelding igjen. Hvor lenge, avhenger av hva slags type avbrudd det er snakk om.

Ny opptjeningstid på 4 uker
Har du vært permittert, eller avtjent militærtjeneste lenger enn 2 uker, må du jobbe i 4 uker før du igjen kan bruke egenmelding. Det samme gjelder ved noen typer permisjoner.
Det gjelder permisjon i forbindelse med

  • svangerskap, fødsel og omsorgsovertakelse, arbeidsmiljøloven §§ 12-2 til 12-5
  • barns sykdom, arbeidsmiljøloven § 12-9
  • omsorg for og pleie av nærstående, arbeidsmiljøloven §12-10
Ny opptjeningstid på 2 måneder
Etter andre avbrudd i arbeidsforholdet på over 2 uker må du ha vært i arbeid i 2 måneder for å kunne bruke egenmelding.